Jogi Nyilatkozat & Üzletszabályzat

A Csokicsel Kft. (továbbiakban Csokicsel Kézműves Csokoládé) tájékoztatja Önt, hogy honlapunkon elérhető bármely oldal böngészésével és megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.
A Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldala (honlapja) vagy annak tartalma (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb) bármely részlete szerzői jogvédelem, illetve benne szereplő egyes termékek védjegy oltalom alatt állnak. Ehhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a Csokicsel Kézműves Csokoládé tulajdonosai a jogosultak.
A Csokicsel Kézműves Csokoládé tulajdonosai, illetve a tulajdonosok által erre felhatalmazott személy előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Csokicsel Kézműves Csokoládé azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Csokicsel Kézműves Csokoládé jogi nyilatkozatában részletezett feltételeitől eltérő vagy sértő használat esetén a Csokicsel Kézműves Csokoládé haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.
A Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalon a Csokicsel Kézműves Csokoládé akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Csokicsel Kézműves Csokoládé semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldala pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
A Csokicsel Kézműves Csokoládé fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Csokicsel Kézműves Csokoládé nem garantálja, hogy a weboldalához való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Csokicsel Kézműves Csokoládé kifejezetten kizárja.
A Csokicsel Kézműves Csokoládé nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalához kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.
A Csokicsel Kézműves Csokoládé egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.
Adatvédelmi szabályok
A Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalainak egyes részeinek letöltésekor az üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) nem telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából.
A felhasználó által megadott és egyébként az üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az üzemeltető megsemmisíti. Ezenkívül az üzemeltető bármikor kész arra hogy a felhasználónak az üzemeltető által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.
A Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalának megtekintésével a felhasználó és az üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az üzemeltető a felhasználó által a Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalának igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adja meg, a Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalán nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a Csokicsel Kézműves Csokoládé weboldalának használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.
Kelt.: 1121 Budapest, 2014. Szeptember 17.
Szekér Zsolt
Ügyvezető
Csokicsel Kft.